Kişisel Gelişim Nedir? Tanımı

Kişisel gelişim
Kişisel gelişim Nedir?

Kişisel gelişim nedir?, kısaca şu şekilde tanımlayabiliriz. Kişinin fiziksel olarak gelişmesinin yanı sıra zihinsel olarak gelişme şeklidir. Kişinin hayatı boyunca verdiği mücadelenin sonucunda kendi kendini geliştirmesi diyerek adlandırabiliriz de. Kişi doğar, büyür, gelişir ve bu evrelerin her birisinde büyük zorluklar yaşar bu zorluklardan çıkardığı ve çıkaracak olduğu her ders kişinin kendisini geliştirmesi demektir.

   Kişisel gelişimin en temel noktalarından birisi ise insanın kendini tanıyabilmesidir. Kişinin kendini tanıyarak hangi konuda artısı veya eksisi olduğunu bilmesi ve bu eksilerini geliştirmeye karar vermesi, kişisel gelişimin başladığı noktadır.

Ruh ve zihinsel sağlığı düzgün bireylerin belirli bir metoda dayalı olarak;

 • Hedeflerini geliştirmesi,
 • Kararsızlığı ortadan kaldırması,
 • Farklılık yaratması,
 • Motivasyonunun yüksek olması,
 • Zamanını daha dikkatli ve daha iyi yönetebilmesi,
 • Deneyim kazanması,
 • Sadece başarıya odaklı olması,
 • Hedefinin her zaman ileri olması,
 • Çağa ve olası değişimlere ayak uydurabilmesi,
 • Hayata karşı bakış açısını değiştirebilmesi,
 • Sosyal iletişiminin yüksek olması,
 • Son olarak özgüvenin yüksek olup kendine ve başarabileceğine inanması gibi aldığı eğitimlerin hepsine kişisel gelişim denir.

Kişisel gelişim, kişinin kendini geliştirebilmesi, hedeflerine ulaşmasında kendisini motive eden bir çok teknik ve stratejinin olduğu, karşısındaki insanlar ile iletişimlerinde iyi ilişkiler kurduğu, içindeki bütün olumsuz düşünceleri, yargıları, kalıpları değiştirip olumlu, yeni, sağlıklı yargı ve kalıpları benimsemesi ve kişinin bulunduğu her türlü zorlu şarttan kendisinin en yüksek potansiyel ve performansını ortaya çıkarmasıdır.

        Kişisel gelişim olarak tanımladığımız bu yollar kişinin sadece potansiyelini açığa çıkartmada, bu potansiyeli en iyi şekilde oluşturup kullanmada katkısı olacak yollardan bir kaçıdır. Ne hedefleri tanımlamak, ne iyi ilişkiler ve iletişimler içerisinde olmak, ne düşünceleri, ne inançları, ne kalıpları, nede yargıları değiştirmek tek başına kişisel gelişim değildir. Bu tür durumlar, yaşamda ve kişilikte gelişimlerdir. Kişisel gelişime katkısı olan olumlu durumlar ise yaşamsal gelişmelerdir. Her insan istese de istemese de kişisel gelişimin içerisinde bulunmak durumundadır.

Kişisel gelişimde yaşamsal süreklilik
Yaşamsal bir döngü içerisindeki hayatına bir şans ver!

Kişisel gelişim yaşamsal süreklilik olan değişimlerden farklıdır.

Yaşamsal süreklilik kişinin yaşadığı olaylar, edindiği deneyimsel bilgiler ve kişilerle ilişkileri ile etkili değişim sağlar. Bu durum ise kişilerin bilinçsiz gelişimine neden olmaktadır. Aslında kişisel gelişim bilinçli değişimi gerektirmektedir.

Bilinçli değişim; kişilerin bilgi ve davranışlarını ve yeteneklerini bilinçli seçimler ile belirli bir yöne ve yola programladıkları zaman ortaya çıkar. 

       Kişisel gelişim her kişinin kendi bulunduğu hal ve durumdan kendisini en yüksek hal ve duruma geçiş yapmayı bilinçli olarak istediği an başlar. Önemli olan ise bu dünyada bulunan ve bulunduğunu sanan herkesin olduğu kişiden daha farklı bir birey olabileceğini bilen herkesin sonunda kendisinin en üst düzey halinin olduğu yola adım atmış olmasıdır. Bilinçli değişimi istediğimiz an bunun adının, sanının ne olduğunun ise hiçbir önemi yoktur.

        İnsanlar hayatları boyunca öğrenir, büyür ve gelişebilir bunları ise yapabilmelerinin, hayatın birçok önemli noktasına etkisi bulunmaktadır. Kişisel büyüme hem iş ilişkilerinde hem de kişisel ilişkilerinde gereklidir. Kişisel gelişimin öğrenme, davranış, yaklaşım ve sorumluluk gibi birçok alt elemanı vardır. Bu alanları geliştirmemiz gerekmektedir ve bu alanları geliştirmemiz bize iş hayatımızda daha güzel daha iyi fırsatlar ve sağlıklı ilişkiler olarak geri dönebilir bunu unutmamalıyız.

Kişisel gelişimde iş hayatı
Kişisel gelişimde iş hayatı nasıl olur?

Kişisel Gelişim ve İş Hayatı

        Kişisel gelişim ve büyümek iş hayatı ile çok yakından alakalı bir durumdur. İşverenler her zaman öğrenmeye aç, yenilikçi ve gelişmeye her daim hazır çalışanlar istemektedir. Öncelik her zaman daha çok öğrenen ve bulunduklara pozisyonlara uyum sağlayabilen kişilerdedir.  Bu kişiler olduğu yerde bekleyen, sabit, sıradan ve öğrenmek için uğraşmayan kişilerden daha değerlidir. İdeal, istenen bir çalışan bulunduğu pozisyondan bir durumdan daha fazlasını anlayabilmeli ve anlayabilmeli bu durumda bulunduğu organizasyon içerisinden yüksek bir esneklik sağlamaktadır.

Kişisel Gelişim ve İkili İlişkiler

        İkili ilişkiler genellikle iki taraf içinde büyük bir enerji ve efor gerektirmektedir. Bir insanın gelişmesi ve büyümesi sağlıklı ilişkiler kurabilmesinde büyük rol oynamaktadır. Ayrıca kişiye her zaman destek ve moral veren birisinin olması potansiyel durumunu geliştirip büyümek için daha çok çaba sarf etmesine yardımcı olacaktır.

Kişisel Gelişim ve Sorumluluklar

        Kişisel gelişim ve büyüme için ise önemli olan elemanlardan birisi ise kişinin sorumluklarıdır. Sorumluluk sahibi olmak büyüklük ve olgunluk ile eş değer tutulmaktadır. Üstlendiğiniz sorumlukları tamamlayıp yeni sorumluklar almak ikili ilişkilerinizin haricinde iş hayatınızda büyük bir önem arz etmektedir. İşverenler her zaman çalışanlarının sorumluklarını ne derece tamamladıklarına, tamamlamada ne denli iyi olduklarına bakarak onları değerlendirmektedir. Toplantılar da belirlenen kişiye özgü sorumlukların yanı sıra ekstradan sorumluluk alan çalışanların daha iyi maaşlar, daha iyi pozisyonlar ve deneyimler ile ödüllendirilme ihtimali daha yüksektir. Sorumlu olma yeteneğini geliştirmek kişilerin kariyerinde önemli yere sahiptir ve kariyerinde yükselmesini kolaylaştırmaktadır.

Kişisel gelişim

Kişisel Gelişim Esnasında Öğrenme

        İnsanlar yeni yetenekler ile kendini geliştirerek, yeni bilgiler öğrenerek büyümeye devam eder. Kişinin gelişimi için bir yöntem ise eğitimden geçmektedir. Eğitim iş dünyasında büyük önem gören bir durumdur ve kişinin daha çok öğrenme şansı sunan enstitüler kişisel gelişime ve büyümeye daha fazla olanak sunmaktadır. Kolejler ve üniversiteler kritik düşünceyi öne çıkartırlar ve bu kaynağı kullanan bir çalışan kariyerinde daha ilerilere adım atabilir.

Kişisel Gelişim Yaklaşımları

        Kişi gelişir ve büyürken yaklaşımı iyiye doğru gidebilir. Özgüven ise öğrenilen her yeni yetenek ve bilgiler ile birlikte gelişebilir. Kişi öncelikle kendisine saygı duymalıdır ve kendisine ne kadar saygı duyarsa karşısındaki kişiden de aynı orantıda saygı görür ve aynı orantıda saygı gösterir. Gelişmiş bir yaklaşım, kişinin daha çok büyümesine ve gelişmesine yol açar. Aynı zamanda bireyin tam bir potansiyele ulaşmasını sağlar. Daha iyi ve güzel yaklaşıma sahip bireyler daha çok iş başarabilir. İşverenler her zaman her işlerini halledebilen daha güzel ve iyi yaklaşımlı çalışanları tercih eder ve onları daha kolay fark eder. Bu yaklaşımda çalışan kişilerin terfi etmesi daha kolay olduğu gibi kazançları daha yüksek olur.

Kişisel gelişimin faydaları
Kişisel olarak Gelişmenin Yararları

Kişisel Gelişim Faydaları

        Kişisel gelişim bireyi çok yönlü geliştirmeyi amaçlar. Çünkü insanı sosyal hayatta etkili, verimli ve güçlü kılmanın yolu bilgi yapılandırmasıdır. İnsan bunu sadece farklı ve yeni bilgiler edinip öğrenerek gerçekleştirebilir. Bu öğrenmeler arasında ilişki kurduğu takdir de yaratıcı düşünme becerisi kazanabilir. Kişisel gelişim ile aslında bu amaçlanmaktadır, birey bu potansiyeli ve ilişkilerini güçlendirip, geliştirerek yapılandırılmaktadır.

        Kişisel gelişim ile niteliklerini geliştiren birey artık çevresiyle olan etkileşim ve iletişimde daha gelişken bir hal almıştır ve bu saatten sonra sosyal yaşantısında daha mutlu, etkili ve verimli olur. Bu faydaya da yatırım diyebiliriz ama sadece bireye değil tüm toplama yapılmış bir yatırımdır. Çünkü insan sosyal bir varlık olduğundan dolayı çevresini etkileyebilir ve ya etkilenebilmektedir o yüzden topluma yapılmış bir yatırım olarak görülmektedir. Bu ve bu tür etkileşimler gelişmiş toplumlar ve popülasyonlar meydana getirecektir.

Kişisel Gelişim Kaynakları

        Kişisel gelişim ve büyümek; seçtiğiniz herhangi bir konuda bilinçli ve istekli olarak geliştirmesi mümkün olabilecek gelişmelere denir. Bunun içinde fiziksel, zihinsel, psikolojik, sosyal ve ruhsal kaynaklar gereklidir. Mesela kişisel gelişim ve büyüme için gereken kaynaklar zihinsel uyarılmadan, yoga ve meditasyona kadar gidebilir.

Kişisel gelişimde fiziksel kaynaklar
Kişisel gelişimde fiziksel kaynaklar nedir?

Fiziksel Kaynaklar;

        Örneğin; günlük antrenman.

Kişisel gelişim ve büyüme için  vücut günlük orta ayarda fiziksel aktiviteye ihtiyaç duymaktadır. Mesela fiziksel fitliğe sahip olabilmek için haftada 3 gün ortalama 30 dakika yürüyüş, 15-20 dakika hafif tempo koşu gibi aktiviteler yapılabilir. Bu tip günlük egzersizlerin yanı sıra vücut yeterli oranda sıvı, beslenme, uyku ve hijyene sahip olmak ister.

Zihinsel kaynaklar
Kişisel gelişimde zihinsel kaynaklar nedir?

Zihinsel Kaynaklar;

        Örneğin, zihinsel uyarım

Zihin geliştiren oyunlar oynayarak hafızanızı geliştirebilir ve konsantrasyonunuzu arttırabilirsiniz. Örnek verecek olursak eğer,  bulmaca, satranç, bilgisayar ve video oyunlar ve eşini bul gibi oyunlar. Günlük olarak bu tür oyunları oynarsanız zihninizi, performansınız ve odaklanmanızı arttırabilirsiniz. Memory Improvement Tips sitesine göre “günde sadece 10 dakika” zihin geliştirici oyunlar oynayarak zihninizi daha keskin tutabilirsiniz.

Sosyal kaynaklar
Kişisel Gelişimde sosyal kaynaklar nedir?

Sosyal Kaynaklar;

        Örneğin, duygusal destekler.

Destek unsurları kişisel gelişim ve büyümeniz için sosyal ortamda büyük önem arz etmektedir ve aynı zamanda bunlar çok mükemmel kaynaklardır. İkili ilişkilerde destek, yalnız olmadığımızı hissetmemiz, umudumuzun sürekli taze kalması ve duygusal yönden destek olunması gibi durumlar kişisel gelişimimizi ve büyümemizi büyük oranda arttırmaktadır.

Kişisel gelişimde ruhsal kaynaklar
Kişsiel gelişimin ruhsal kaynakları

Ruhsal Kaynaklar;

        Ruhsal büyümeye örnek verecek olursak kimileri için ibadet etmek kimileri için ise meditasyon yapmaktır. Kimileri dua ederek ruhsal büyümeyi geliştirdiği gibi kimileride farklı yöntemlerde meditasyonlar yaparak ruhsal ve kişisel büyümeyi geliştirir. Ruhsal büyümenin son noktası ise ruhsal aydınlanmadır.

Kişisel gelişim insanın kendisi içerisinde başlar. Bugün değişip bugün gelişemeyebiliriz, fakat bugün değişirsek sonraki günlerde kesinlikle gelişeceğimizin garantisi var.

Kişisel gelişim ile ilgili yazımızı beğendiyseniz bizleri sosyal medya hesaplarında paylaşarak bize destek olabilirsiniz. Kişisel gelişim içerisinde bir adım atıp bugün yabancı dil öğrenmek isterseniz temel almanca eğitimi yazımızı okuyarak daha sonrasın da almanca alfabesi konumuza devam edebilirsiniz. Bir sonraki yazımızda Kişisel gelişim için size tavsiyelerde bulunacağız. Beklemede kalın, sağlıcakla…

Bizlere sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilirsiniz..

Leave a Comment