Almanca Modal Fiiller

Almanca Modal fiiller konusu oldukça önemli bir konudur. Modal fiilleri hemen hemen heryerde kullanırız. Almanca‘da 8 adet modal fiil olmasına rağmen bunlardan 6 tanesi çok sık kullanılır bugün hep birlikte bu modal fiileri göreceğiz. isterseniz konumuza başlayalım.

Modal fiiller ve çekimleri

İlk modal fiilimiz;

WOLLEN- İSTEMEK

Ich – will – istiyorum Wir – wollen – istiyoruz
Du – willst – istiyorsun Ihr – wollt – istiyorsunuz
Er/sie/es – will – istiyor Sie/sie – wollen – istiyorlar/ istiyorsunuz
 

Değişik anlamda kullanılmasına ilişkin örnekler. WOLLEN

1.istek, arzu, niyet (wille, wunsch, absicht)

Mein bruder will arbeiten, aber er kann keine Arbeit finden.

Kardeşim çalışmak istiyor fakat iş bulamıyor.

2. hazır olma (bereit sein)

Ich will dir gerne helfen. (sana memnuniyetle yardım etmek isterim.)

3.deneme(versuch)

Ich will die Welt verstehen. (Dünyayı anlamak istiyorum.)

almanca modal fiiller
ALMANCA ÖĞRENMEK ÇOK KOLAY

Bir diğer modal fiilimiz;

KÖNNEN – YAPABİLMEK, Yapacak yeterlilikte olmak

Ich – kann – yapabilirim Wir –  Können – yapabiliriz
Du –  kannst – yapabilirsin Ihr – könnt – yapabilirsiniz
Er/sie/es –  kann – yapabilir Sie/sie –  Können – yapabilirler-yapabilirsiniz
 

Değişik anlamda kullanılmasına ilişkin örnekler. KÖNNEN

1. Mümkün olmak (möglich sein)

Heute Abend kann ich ins kino gehen. (bu akşam sinemaya gidebilirim.)

2.Yeteneği olmak (fähig, imstande sein)

Er kann sehr gut singen. (çok güzel şarkı söyleyebiliyor.)

MÜSSEN- ZORUNDA OLMAK, MECBUR OLMAK

Ich – Muss – zorundayım Ihr – Müsst – zorundasınız
Du –  Musst – zorundasın Sie/sie –   müssen – zorundalar -zorundasınız
Er/sie/es –  Muss – zorunda  
Wir –  Müssen – zorundayız  

Değişik anlamda kullanılmasına ilişkin örnekler. MÜSSEN

1.Gereklilik(Notwendigkeit)

Mein Vater muss jetzt zur Arbeit Gehen. (Babam şimdi işe gitmek zorunda)

2.Görev, Mevki gereği zorunluluk (die Pflicht, die Stellung zwingt)

Der Arzt muss allen Kranken helfen. (Doktor tüm hastalara yardım etmek zorundadır.)

3. Zorlama (Zwang)

Ali muss Arzt werden (ali doktor olmak zorunda /babası zorluyor)

SOLLEN – GEREKMEK, GEREKLİ OLMAK

Ich – soll – yapmalıyım Wir – sollen – yapmalıyız
Du – sollst – yapmalısın Ihr – sollt – yapmalısınız
Er/sie/es – soll – yapmalı Sie/sie – sollen- yapmalılar

Değişik anlamda kullanılmasına ilişkin örnekler. SOLLEN

1.Emir, görev (befehl, auftag)

Er soll diese Arbeit heute erledigen. (bu işi bugün halletmeli/halletmesi lazım)

2.Tahmin, iddia (Vermutung, Behauptung)

Diese Frau soll mit einem Ausländer verheiratet sein. (bu kadın bir yabancıyla evliymiş)

3.Amaç, Plan (Absicht, Plan)

Dieses Buch soll vor allem die deutsche Grammatik erklären. (Bu kitabın amacı her şeyden önce Almanca dilbilgisini açıklamak olmalıdır.)

DÜRFEN – BİR ŞEYİ YAPMAYA YETKİSİ – İZNİ OLMAK

Ich – Darf – e-bilirim. Wir – dürfen – e-biliriz.
Du – darfst – e-bilirsin. Ihr – dürft – e- bilirsiniz.
Er/sie/es –  darf – e-bilir. Sie/sie –  dürfen – e-bilirler.

Bir şeyi yapabilirim, yiyebilirim gibi düzenlenebilir e-bilirim olarak çevirdik başına eyleme göre düzenleme getiril-e-bilir.

Değişik anlamda kullanılmasına ilişkin örnekler. DÜRFEN

1.Müsaadesi olmak ( Erlaubnis haben)

Claudia darf heute Abend mit ihren Freunden ins Kino gehen.(Claudia bu akşam arkadaşları ile sinemaya gidebilir)

2.Hakkı olmak (das Recht haben)

Mit 18 Jahren darf jeder wählen. (18 yaşında herkes seçebilir- seçme hakkına sahiptir.)

3. Yetkisi olmak ( Berchtigung haben)

Der Polizist darf dich nach dem pass Fragen.(Polis sana pasaportunu sorabilir.)

Modal fiillerimize devam edelim.

MÖGEN – İSTEMEK, ARZU ETMEK, HOŞLANMAK

Ich – mag –severim Wir – mögen – severiz
Du – magst – seversin Ihr –  mögt – seversiniz
Er/sie/es –   mag – sever Sie/sie –   mögen- severler

Değişik anlamda kullanılmasına ilişkin örnekler. MÖGEN

1.Sevmek, empati duymak (lieben, Sympathie haben)

Der junge mag das Mädchen. (Genç delikanlı kızı seviyor / ona karşı empatisi var.)

2. Arzu, istek sahibi olmak ( den Wunsch haben)

Ich möchte jetzt eine Pause machen. (Şimdi bir ara vermek istiyorum.)

Evet, almanca modal fiiler konumuz buraya kadardı. eğer modal fiiller konumuzu beğendiyseniz bizleri sosyal medya hesaplarınızda paylaşmayı unutmayınız. Daha önceki konularımıza göz atmadıysanız buradan, kişisel gelişim ile ilgili yazılar okumak isterseniz buradan, sosyal medyadan bizi takip etmek isterseniz buradan bizimle iletişime geçebilirsiniz, almanca modal fiiler konusu ile almanca öğrenmeye bir adım atmaya ne dersin?

Leave a Comment